Dobro počutje

Izkustveno učenje za življenje

R.Š., Maja, 13.07.2017 20:00:00

20 let programa MEPI Slovenija za mlade.

Delite na:
Izkustveno učenje za življenje

Program Mednarodno priznanje za mlade - MEPI je univerzalen, svetovno priznan mladinski program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava) odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale, ter jih pripravlja na izzive življenja. Do danes je v njem sodelovalo že več kot 9 milijonov mladih iz več kot 140 držav.

Izvirni naziv programa je Priznanje vojvode Edinburškega ali DofEAward (DukeofEdinburgh's Award), saj je program leta 1956 ustanovil princ Filip, mož britanske kraljice Elizabete II. in vojvoda Edinburški, v sodelovanju z nemškim pedagogom, priznanim zagovornikom izkustvenega učenja Kurtom Hahnom ter vodjo uspešne odprave na Mount Everest lordom Huntom.

Pri nas program deluje pod imenom Program MEPI Slovenija, izvaja pa se od leta 1997, tako da letos obeležuje že 20. obletnico delovanja. Na svoje delo so izvajalci, prostovoljci in vsi drugi sodelujoči v programu upravičeno ponosni. »Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, s poudarkom na odkrivanju in usmerjanju potenciala, in temelji na dejstvu, da imamo vsi ljudje skrite talente, ki jih lahko razvijamo šele, ko jih spoznamo. Prav zato je naš moto 'V tebi je več, kot si misliš!'« je povedala Andreja Anžur Černič, direktorica Programa MEPI Slovenija.

Program za vsakogar

Program MEPI je izredno fleksibilen in se lahko izvaja kjerkoli: v osnovnih in srednjih šolah, mladinskih centrih, nevladnih organizacijah, vzgojno-izobraževalnih zavodih, centrih za socialno delo, podjetjih z mladim kadrom, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih idr.

Program ponuja izzive na štirih področjih: prostovoljno delo, praktične veščine, rekreativni šport in odprava. Na zlati stopnji pa je dodano še področje Projekt neznani prijatelj (PNP). Opisana področja se medsebojno kombinirajo, vsak udeleženec pa si sam, sproti, glede na svoje zmožnosti, prednostne naloge in starost določa cilje in izbere težavnostno stopnjo: bronasta, srebrna in zlata. Ključno pri postavljanju in doseganju ciljev je posameznikovo sodelovanje z usposobljenim mentorjem, ki udeleženca strokovno in s posluhom za njegove potrebe varno usmerja k izbranemu cilju. MEPI ima netekmovalen značaj in je pisan na kožo posamezniku.

MEPI poudarja učenje skozi pozitivno izkušnjo, mlade pa opremi z znanji, veščinami in osebnostno-socialnimi kvalitetami, kot so komunikacija, sodelovanje, reševanje problemov, kreativnost in kritično mišljenje, vodenje, pravičnost, odgovornost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost itd. Na ta način spodbuja mlade k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.

Nov izziv za slovenske pustolovce

V maju je potekalo več pustolovskih odprav MEPI po Sloveniji, na katere se je odpravilo 124 mladih iz Ljubljane, Gorenjske, Savinjske in Primorske. Ena izmed odprav je mlade pustolovce vodila iz Kranja v Dražgoše, na Jelovico, Ratitovec, do Davče oziroma Babjega zoba, kjer so preizkusili svoje znanje iz načrtovanja poti, orientacije, prve pomoči, postavljanja šotorov in preživetja v naravi. Med odpravo so mladi spoznavali geografske in zgodovinske značilnosti območja, po katerem so hodili, na preizkušnji pa sta bila njihova vzdržljivost in skupinski duh.

Organizatorji tega podviga so bili mladi iz Društva GAHA Slovenija (ali Društva prejemnikov zlatega priznanja MEPI). »Odprava je pravzaprav učenje za življenje, saj je edinstven izziv in nepozabno doživetje. Zahteva fizično pripravljenost, odločanje v skupini, vztrajnost in sodelovanje vseh članov, saj mladi s sodelovanjem pri odpravi razvijejo veščine vodenja, pridobijo samozaupanje, razvijejo empatijo skozi prepoznavanje potreb drugih, prevzamejo odgovornost ter ob tem spoznavajo in cenijo naravo, ki je pri pustolovski odpravi naš zaveznik, « je povedal Jaka Kregar, vodja odprave in študent biologije, ki je tudi sam nosilec zlatega priznanja MEPI.